Invånare i kommunen, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 74 402 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 32 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.