Kommunens kostnader, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 50:e högsta i landet med 67 944 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.