Kommunens skatteintäkter, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 901 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.