Största privata arbetsgivare, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 75 anställda (nov 2020) den 26:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.