Andel förtidspensionärer, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.