Andel förtidspensionärer, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 748 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 50:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.