Andel företagare, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Värdet för andel företagare är det 63:e högsta i landet med 8,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.