Förvärvsfrekvens, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 37:e högsta i landet med 83,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.