Skattesats, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Robertsfors kommun till 34,50 procent, vilket var den 23:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.