Befolkningsökning, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 748 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Robertsfors kommun den 71:a lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.