Medelålder, Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 748 invånare. Värdet för medelålder är det 90:e högsta i landet med 45,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.