Kommunens kostnader, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det näst högsta i landet med 85 744 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.