Kommunens skatteintäkter, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 93:e högsta i landet med 48 542 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.