Anställda i kommunen, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Värdet för anställda i länet är det 28:e lägsta i landet med 625 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.