Andel förtidspensionärer, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 947 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tjugonde högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.