Andel förtidspensionärer, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 986 människor (2019). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.