Nyföretagande, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Värdet för nyföretagande är det 42:a lägsta i landet med 8,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.