Nyföretagande, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 945 invånare. Värdet för nyföretagande är det 38:e lägsta i landet med 7,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.