Andel företagare, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 986 människor (2019). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.