Förvärvsfrekvens, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 4 094 människor (2018). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.