Förvärvsfrekvens, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 947 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 46:e högsta i landet med 84,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.