Sysselsättningsgrad, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 53:e högsta i landet med 84,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.