Andel högutbildade, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 4 094 människor (2018). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.