Skattesats, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Norsjö kommun till 34,70 procent, vilket var den fjortonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.