Skattesats, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 986 människor (2019). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.