Befolkningsökning, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 947 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Norsjö kommun den 70:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.