Befolkningsökning, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Norsjö kommun den femtonde lägsta i landet med −3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.