Befolkningsökning, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Norsjö kommun nära genomsnittet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.