Befolkningsökning, Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 945 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Norsjö kommun den trettonde lägsta i landet med −3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.