Kommunens kostnader, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 100 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 32:a högsta i landet med 70 329 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.