Kommunens kostnader, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 066 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 30:e högsta i landet med 74 213 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.