Anställda i kommunen, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 100 invånare. Värdet för anställda i länet är det 36:e lägsta i landet med 582 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.