Andel förtidspensionärer, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 100 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 92:a högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.