Andel förtidspensionärer, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 108 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 87:e högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.