Andel företagare, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 100 invånare. Värdet för andel företagare är det 93:e högsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.