Förvärvsfrekvens, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 7 143 människor (2019). Landarealen är 1 239 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.