Skattesats, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 033 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nordmalings kommun till 34,60 procent, vilket var den 21:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.