Befolkningsökning, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 108 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nordmalings kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.