Befolkningsökning, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 033 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nordmalings kommun den 83:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.