Medelålder, Nordmaling

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och har 7 108 invånare. Värdet för medelålder är det 67:e högsta i landet med 45,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.