Företagens lönsamhet, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 033 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjuttonde lägsta i landet med 11,2 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.