Kommunens kostnader, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 024 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 29:e högsta i landet med 69 285 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.