Kommunens skatteintäkter, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 122 människor (2018). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.