Andel företagare, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Värdet för andel företagare är det 56:e lägsta i landet med 7,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.