Andel företagare, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 068 människor (2019). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.