Andel företagare, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 034 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.