Förvärvsfrekvens, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 068 människor (2019). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.