Sysselsättningsgrad, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 033 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 42:a högsta i landet med 85,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.