Andel högutbildade, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 034 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 48:e lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.