Skattesats, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 024 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Malå kommun till 34,70 procent, vilket var den femtonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.