Befolkningsökning, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 122 människor (2018). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.