Befolkningsökning, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 033 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Malå kommun den 60:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.