Befolkningsökning, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 024 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Malå kommun den tolfte lägsta i landet med −3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.