Befolkningsökning, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Malå kommun den 80:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.