Medelålder, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 033 invånare. Värdet för medelålder är det 82:a högsta i landet med 45,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.