Medelålder, Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 024 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.