Kommunens kostnader, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 243 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tredje högsta i landet med 87 380 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.