Kommunens skatteintäkter, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 243 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 76:e högsta i landet med 51 972 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.