Anställda i kommunen, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 264 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 439 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.