Andel förtidspensionärer, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 324 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 32:a högsta i landet med 6,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.