Andel företagare, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 243 invånare. Värdet för andel företagare är det 91:a lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.