Andel företagare, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 228 människor (2018). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.